آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

کنترل کیفیت

هدف کنترل کیفی:

 

با کیفیت بودن محصولات و استمرار آن، مهمترین اولویت واحد کنترل کیفیت شرکت کیان صنعت پاسارگاد می باشد، به همین خاطر این واحد بطور پیوسته و مداوم مواد اولیه ورودی  به شرکت و محصولات تولیدی را مطابق با استاندارد های موجود کنترل کرده و موارد را بصورت اسناد کنترلی ثبت و نگهداری می کند.

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه کنترل کیفی: 

 

● دستگاه تست دوده                       ● دستگاه سختی سنج                

 

● دستگاه رطوبت سنج                    ● دستگاه گراوی متری 

 

● کولیس                                       ● ترازوی دیجیتال

 

 ● میکروسکوپ                              ● ترازوی آزمایشکاهی پند

 

● ضخامت سنج ساعتدار                 ● دستگاه تست ضربه

 

● دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی ایرانی         

 

● دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی آلمانی

 

● دستگاه MFI سنج                           ● آون

 

● دستگاه ESCR       

 

 

 

کالیبراسیون:

 

تمام تجهیزات مربوط به آزمایشگاه کنترل کیفی گواهی کالیبراسیون را از واحد های ذیصلاح کالیبره کننده دریافت کرده اند و اصل گواهی مربوط به کالیبراسیون این تجهیزات در واحد کنترل کیفی بایگانی شده است.

 

 

 

مجموعه آزمون هایی که در واحد کنترل کیفیت شرکت کیان صنعت پاسارگاد انجام می پذیرد:   

 

   ● آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه  شامل: پلی اتیلن  و پلی پروپیلن و  مستر بچ

 

   ● آزمون کنترل کیفی لوله های پلی اتیلن دوجداره

 

   ● آزمون کنترل کیفی واشرها

 

   ● آزمون کنترل کیفی کورتیوب       

 

 

 

آزمایش های مربوط به  مواد پلی اتیلن خام:

 

      ۱-  MFR  Test (Melt Flow Rate) 

 

      ۲- دانسیته

 

      ۳- OIT test

 

      ۴- Hydrostatic Pressure Test

 

      ۵- درصد دوده (Carbon Black Content)

 

      ۶- پخش دوده  (Carbon Black Dispersion)

 

      ۷- پراکنش دوده (Carbon Black Distribution)

 

     آزمایش های کنترل کیفی مربوط به لوله :

 

      ● بازرسی چشمی

 

      ●  اندازه گیری های ابعادی

 

      ● آزمایش MFR

 

      ● دانسیته

 

      ●  تست اندازه گیری مقاومت حلقوی   (Ring Stiffness)

 

      ● تست اندازه گیری انعطاف  پذیری حلقوی   (Ring Flexibility)

 

      ● تست کشش درز جوش   (Tensile Strength of Seam)

 

      ● تعیین درصد دوده

 

      ● آزمایش پخش دوده

 

      ● آزمایش پراکنش دوده

 

      ● بازرسی نهایی

 

تصویری از لوله سایز ۱۸۰۰ میلیمتر تحت آزمایش انعطاف پذیری حلقوی:

 

 

 

آزمون های مربوط به جوش پلی اتیلن:

 

–  برای ایجاد جوش قوی و با کیفیت ضروری است تا مواد مورد استفاده برای جوشکاری از جنس خود لوله انتخاب شود.

 

–  پروسه جوشکاری و بازرسی ظاهری جوش مطابق با استاندارد   DVS 2209 انجام می شود.

 

–   شرایط مناسب جوشکاری مطابق با استاندارد ذکر شده؛ نشان داده شده است