آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

کنترل کیفیت

هدف کنترل کیفی:

با کیفیت بودن محصولات و استمرار آن، مهمترین اولویت واحد کنترل کیفیت شرکت کیان صنعت پاسارگاد می باشد، به همین خاطر این واحد بطور پیوسته و مداوم مواد اولیه ورودی  به شرکت و محصولات تولیدی را مطابق با استاندارد های موجود کنترل کرده و موارد را بصورت اسناد کنترلی ثبت و نگهداری می کند.

new kafi 144 300x225 - آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

تجهیزات موجود در آزمایشگاه کنترل کیفی

● دستگاه تست دوده                       ● دستگاه سختی سنج                

● دستگاه رطوبت سنج                    ● دستگاه گراوی متری 

● کولیس                                       ● ترازوی دیجیتال

 ● میکروسکوپ                              ● ترازوی آزمایشکاهی پند

● ضخامت سنج ساعتدار                 ● دستگاه تست ضربه

● دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی ایرانی         

● دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی آلمانی

● دستگاه MFI سنج                           ● آون

● دستگاه ESCR       

آزمایش های مربوط به  مواد پلی اتیلن خام:

      ۱-  MFR  Test (Melt Flow Rate) 

      ۲- دانسیته

      ۳- OIT test

      ۴- Hydrostatic Pressure Test

      ۵- درصد دوده (Carbon Black Content)

      ۶- پخش دوده  (Carbon Black Dispersion)

      ۷- پراکنش دوده (Carbon Black Distribution)

     آزمایش های کنترل کیفی مربوط به لوله :

      ● بازرسی چشمی

      ●  اندازه گیری های ابعادی

      ● آزمایش MFR

      ● دانسیته

      ●  تست اندازه گیری مقاومت حلقوی   (Ring Stiffness)

      ● تست اندازه گیری انعطاف  پذیری حلقوی   (Ring Flexibility)

      ● تست کشش درز جوش   (Tensile Strength of Seam)

      ● تعیین درصد دوده

      ● آزمایش پخش دوده

      ● آزمایش پراکنش دوده

      ● بازرسی نهایی

 

IMG 9957 683x1024 - آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

کالیبراسیون:

تمام تجهیزات مربوط به آزمایشگاه کنترل کیفی گواهی کالیبراسیون را از واحد های ذیصلاح کالیبره کننده دریافت کرده اند و اصل گواهی مربوط به کالیبراسیون این تجهیزات در واحد کنترل کیفی بایگانی شده است.

مجموعه آزمون هایی که در واحد کنترل کیفیت شرکت کیان صنعت پاسارگاد انجام می پذیرد:   

   ● آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه  شامل: پلی اتیلن  و پلی پروپیلن و  مستر بچ

   ● آزمون کنترل کیفی لوله های پلی اتیلن دوجداره

   ● آزمون کنترل کیفی واشرها

   ● آزمون کنترل کیفی کورتیوب       

تصویری از لوله سایز ۱۸۰۰ میلیمتر تحت آزمایش انعطاف پذیری حلقوی:

آزمون های مربوط به جوش پلی اتیلن:

–  برای ایجاد جوش قوی و با کیفیت ضروری است تا مواد مورد استفاده برای جوشکاری از جنس خود لوله انتخاب شود.

–  پروسه جوشکاری و بازرسی ظاهری جوش مطابق با استاندارد   DVS 2209 انجام می شود.

–   شرایط مناسب جوشکاری مطابق با استاندارد ذکر شده؛ نشان داده شده است