اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

اجزا و قطعات منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن شامل اجزا و قطعات زیر می باشد.

  • قطعه زیرین یا کفی
  • قطعه میانی یا رایزر
  •  مخروطی منهول

مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن

قطعه زیرین یا کفی منهول پلی اتیلن

مهمترین قسمت منهول های پلی اتیلنی قسمت کفی می باشد، زیرا اولا بیشترین. فشارها از قبیل بارهای شعاعی و نیروهای فشارنده و نیز چنانچه منبول درمحل هایی نصب شود که آبهای زیر سطحی، بالا باشند، بارهای شناوری نیز به این قسمت وارد می گردد. ثانیا، از آنجائیکه تقریبا تمامی اتصالات به این قسمت منهول متصل می گرد لذا نقطه نظر آب بندی نیز نقشں بسزایی درکارایی منهول ھا ایفا می نمایند، بایستی توجه داشت که این اتصالات جهت جلوگیری از ورود آبهای زیرسطحی به شبکه فاضلاب که راندمان شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین جهت عدم نفوذ جریان های فاضلابی به خاک اطراف که کیفیت سفره های زیر زمینی را پائین می آورد ، آب بندی اتصالات در محل کفی منهول بسیار حائز اهمیت می باشد.

در این راستا شرکت کیان صنعت پاسارگاد با ارائه روش ها و راه کارهای کاملا منطبق با استانداردهای جهانی و نیز طراحی و تولید متعلقات  جانبی (قطعات منهول ) مخصوص این کار، از جمله انواع کوپلر،واشر و کوپلرهای تبدیلی توانسته تا حد بسیار زیادی معضلات این بخش را به صورتی کاملا اجرایی و با ملاحضات اقتصادی مرتفع نماید.

انواع کفی منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر به صورت چهار وجهی بدون ماهیچه (BOX TYPE) برای سایز لوله ورودی و خروجی حداکثر تا 400 میلیمتر ، مناسب برای شرایطی که اختلاف ارتفاع وجود دارد.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 32 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر به صورت چهار راهی ماهیچه دارد (INVERT) با یک ورودی مستقیم ،دو ورودی 90 درجه و یک خروجی .حداکثر تا سایز لوله 400 میلیمتر.

ضخلمت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 36 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر یه صورت چهار راهی ماهیچه دار (INVERT) با یک ورودی مستقیم و دو ورودی 45 درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله 400 میلیمتر

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 35 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر یه صورت دو راهی ماهیچه دار (INVERT) با یک ورودی و یک خروجی مستقیم و حداکثر تا سایز لوله 400 میلیمتر

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 42 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر یه صورت چهار وجهی بدون ماهیچه برای سایز لوله ورودی و خروجی حداکثر تا قطر 500 میلیمتر. مناسب برای شرایطی که اختلاف ارتفاع ورودی و خروجی حداکثر تا 40 سانتیمتر وجود دارد.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 48 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر یه صورت دو راهی ماهیچه دار (INVERT) با یک ورودی و یک خروجی به صورت مستقیم حداکثر تا سایز لوله 500 میلیمتر.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 52 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی 90 درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله 400 میلیمتر.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 36 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی 90 درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله 400 میلیمتر.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر

وزن : 35 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی 90 درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله 400 میلیمتر.
مناسب جهت منهول های 1200 با رایزر های 1000 یا منهول های با عمق کم.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 44 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی 45 درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله 400 میلیمتر.

مناسب جهت منهول های 1200 با رایزر های 1000 یا منهول های با عمق کم.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر

وزن : 43 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با تبدیل قطر 100 به 1000 میلیمتر برای سایز لوله ورودی و خروجی سایز لوله حداکثر تا 500 میلیمتر.
مناسب برای شرایطی که اختلاف ارتفاع ورودی و خروجی حداکثر تا 40 سانتیمتر وجود دارد و نیز برای منهول های با عمق کم و منهول شیر آلات.

ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
وزن : 58 کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن

قطعه میانی،واسطه منهول پلی اتیلن

انواع قطعه میانی (رایزر) منهول

قطعات میانی یا رایزر،به صورت قطعاتی با قطر 1000 و یا 1200 میلیمتر می باشند که در ارتفاعات متفاوت تولید می شوند و جهت ایجاد عمق های مختلف منهول های پلی اتیلن به کار می روند.
این قطعات دارای رینگ هایی در پایین و بالا می باشند که به راحتی قابل نصب بر روی کفی و یا بر روی یکدیگر می باشند.
قطعات میانی تولیدی شرکت کیان صنعت پاسارگاد توسط دیرک های حلقوی به نحوی تقویت شده اند که به راحتی تحمل بارهای جانبی و عمودی (تنش های برشی) را داشته و توسط واشرهای آب بندی مخصوص نسبت به دیگر قطعات منهول آب بندی می شوند.

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان 25 سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 15 کیلوگرم


قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان 50 سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 24 کیلوگرم

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان 75 سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 38 کیلوگرم


قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر 1000 میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان 100 سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 48 کیلوگرم

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان 100 سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 52 کیلوگرم

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن
قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر 1200 میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان 50 سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 24 کیلوگرم

انواع رایزر تبدیلی منهول

رایزر تبدیلی یا قطعه میانی تبدیلی جهت افزایش عمق منهول پلی اتیلن قطر 1200 میلیمتر به میزان 50 سانتیمتر و همزمان تقلیل قطر منهول از 1200 به 1000 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 26 کیلوگرم

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن

رایزر تبدیلی یا قطعه میانی تبدیلی جهت افزایش عمق منهول پلی اتیلن قطر 1200 میلیمتر به میزان 100 سانتیمتر و همزمان تقلیل قطر منهول از 1200 به 1000 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 55 کیلوگرم

انواع مخروطی منهول

مخروطی یا تیپر برای منهول های پلی اتیلن قطر 1000 یا 1200 میلیمتر که دهانه ورودی را از 60 سانتیمتر به 1 متر افزایش می دهد.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 24 کیلوگرم

مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن
مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن

مخروطی یا تیپر برای منهول های پلی اتیلن قطر 1000 یا 1200 میلیمتر که دهانه ورودی را از 60 سانتیمتر به 1 متر افزایش می دهد.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 33 کیلوگرم

مخروطی یا تیپر برای منهول های پلی اتیلن قطر 1000 یا 1200 میلیمتر که دهانه ورودی را از 60 سانتیمتر به 1 متر افزایش می دهد.این نوع تیپر جهت منهول های با عمق کم و یا منهول های شیر آلات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضخامت متوسط دیواره : 10 میلیمتر
ورن : 19 کیلوگرم

مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن
ارینگ منهول
اجزای منهول
منهول پلی اتیلن
مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن

گالری تصاویر اجزا و قطعات منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن
IMG_0072
کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن
new kafi 173
کفی منهول پلی اتیلن
new kafi 166
مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن
مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن
کفی منهول پلی اتیلن