استاندارد دریچه کامپوزیتی منهول

دریچه های کامپوزیت طبق استاندارد BS-124 تولید و طبق کلاس های مندرج در جدول تست میگردند

دریچه کامپوزیت منهول - استاندارد دریچه کامپوزیتی منهول
استاندارد دریچه کامپوزیتی

مشخصات فنی تحمل بار دریچه کامپوزیت:

مطابق استاندارد آمریکایی H2o & H25 ASTM 306-05
مطابق استاندارد اروپایی EN124 class A-E ( تحمل بار ۵/۱ ، ۵/۱۲ ،۲۵ و ۴۰ و ۶۰ و ۹۰ تن)

به دلایلی نظیر وزن بالای درب های چدن وچدن بتن ودرمقابل وزن کمتردریچه منهول های کامپوزیتی،مقاومت بیشتر در برابر لغزش این گونه دریچه های منهول که ایمنی جاده ها را حتی در وضعیت بد آب و هوا تضمین می کندو درنهایت خواص عایق الکتریکی دریچه های منهول کامپوزیتی موجب استفاده ی روزافزون از این نوع دریچه ها در سطح جهان گردیده است.

دریچه ها معمولا دارای حفره هایی می باشند که معمولا از وارد کردن قلاب های دسته دار به درون آن ها برای بلند کردن دریچه استفاده می شود.


سایز دریچه‌های

طراحی دهانه کلیه دریچه‌های آدم رو ( منهول ) اعم از کامپوزیت ، چدنی و … به منظور ورود انسان (co :دهانه آدم رو یا توخالی)  مطابق با الزمات ایمنی ارائه شده در استانداردهای آیین نامه‌هاى ملی و بین المللی باید حداقل ۶۰۰ میلیمتر باشد که با احتساب ۵۰ میلیمتر نشیمنگاه (هر طرف ۲۵ میلیمتر) قطر درب میبایستی ۶۵۰ میلیمتر باشد. استفاده از دربهای سایز استاندارد در یکسان سازی سایز دریچه‌های کشور حائز اهمیت می‌باشد.