روش اجرای منهول فاضلاب پلی اتیلن

DSC00049 1024x768 - روش اجرای منهول فاضلاب پلی اتیلن

برای نصب و راه اندازی منهول فاضلاب پلی اتیلن باید منهول بر روی سطحی محکم قرار بگیرد و برای آماده سازی کف باید در ابتدا گود برداری انجام شود و در ادامه قطعات بزرگ و یا قلوه سنگ های موجود را برداشته و سطح یک دست وهم ترازی را ایجاد کنیم در مرحله بعد برای ایجاد کف مقاوم از بتن استفاده می کنیم که کف بتنی  می توان پیش ساخته یا در محل ساخته شود.مهم ترین دلیل برای کف سازی مقاوم  پیشگیری از نشت خاک کف  منهول بر اثر نیرو و فشار های وارده به سمت پایین و بر روی کف منهول است.

در صورتی که آب زیر سطحی در زمان گود برداری زیاد بود در ابتدا آب را تخلیه کرده و قبل از ایجاد کف بتنی از سیمان استفاده می کنیم.

:مصالح پر کننده

بر اساس استاندارد های موجود و تجربه سالها فعالیت شرکت کیان صنعت پاسارگاد در نصب و راه اندازی منهول پلی اتیلن و منهول فاضلاب پلی اتیلن مناسب ترین روش مصالح پرکننده به شرح زیر است:

اطراف  منهول فاضلاب پلی اتیلن تا شعاع یک متر با خاک کلاس I با تراکم ۹۰%  پر می کنیم.

DSC00073 1024x768 - روش اجرای منهول فاضلاب پلی اتیلن
DSC00548 1024x768 - روش اجرای منهول فاضلاب پلی اتیلن

اما اگر شرایط لازم مهیا نبود از مواد جاگزینی استفاده می کنیم که پس از خشک شدن به تراکم لازم برسد و شرکت کیان صنعت پاسارگاد جایگزین مناسبی برای خاک  مورد نظر معرفی کرده است که تراکم پذیری بالا و توانایی تحمل بارهای متفاوت را دارد.

 اما ۲ حالت  وجود دارد: که اگر امکان انجام این روش وجود داشته باشد خاک رادر اطراف منهول فاضلاب پلی اتیلن به طور مساوی ریخته و اینکار به صورت یکنواخت انحام می دهیم تا باعث انحراف منهول از حالت تراز ایجاد شده نگردد.

DSC00168 1024x768 - روش اجرای منهول فاضلاب پلی اتیلن

:استفاده از دال بتنی

بر اساس محل نصب و راه اندازی منهول فاضلاب پلی اتیلنی منهول باید تحمل بارهای وارده را داشته باشد باشد از این رو باید بر روی منهول از دال بتنی استفاده تمود تا تمام نیرو وارده به صورت یکسان پخش کند و عملا نیروهای وارده را به خاک های اطراف وارد کند.

fiberlite manhole covers 1210ww - روش اجرای منهول فاضلاب پلی اتیلن

:دریچه منهول فاضلاب

دریچه منهول فاضلاب را مستقیم بر روی منهول نصب نکرده و آن را بر روی دال بتنی نصب می کنیم تا نیروهایی که به دریچه وارد می شود  مستقیم بر روی منهول اثر نزاشته و به وسیله دال به صورت یکسان به خاک های اطراف  منهول فاضلاب پلی اتیلن انتقال پیدا کند.