قیمت لوله های پلی اتیلن

قیمت لوله های پلی اتیلن

لیست قیمت لوله های پلی اتیلن فشارقوی، ضعیف، آبرسانی، فاضلابی، درجه یک و درجه دو
لوله های پلی اتیلن از مواد pe40, pe63, pe80 و pe100 ساخته میشوند. به نسبت خلوص مواد اولیه تولید لوله، قیمت نهایی این لوله ها متفاوت هستند. منظور از خلوص مواد میزان ترکیب مواد اولیه با مواد ضایعاتی هست. مواد اولیه ضایعاتی از آسیاب کردن لوله های پلی اتیلن مصرف شده ساخته میشوند. لوله های پلی اتیلنی که با مواد ضایعاتی مثل گرانول یا کامپاند ساخته میشوند کاربردهای خاص خود را دارند. مثلا برای غلاف کابل های برق یا فیبر نوری استفاده میشوند. اما برای کاربردهای حساس و تحت فشار و یا پروژه ای که جوش پلی اتیلن در آن نیاز هست باید از لوله های با کیفیت بالا استفاده کرد. اغلب تولید کنندگان لوله پلی اتیلن از ضایعات خط تولید خودشان در لوله های تولیدی خود استفاده میکنند. با توجه به نکات ذکر شده قیمت لوله پلی اتیلن از هر کیلو 2000 تومان تا 7000 تومان در بازار متغیر هستند.

جدول دبی خروی لوله های آب پلی اتیلن

جدول دبی خروی لوله های آب پلی اتیلن
قطر خارجی (میلیمتر) قطر داخلی (میلیمتر) دبی (لیتر در ثانیه)  توضیح (مواد و فشار)
 16  13  0.25  
 63  57  4  
 75  68  6  
 90  81  9  
 110  100  14  
 125  113  18  
 160  145  30  
 200  181  47  
250 227 73  

جهت اندازه گیری و محاسبه دبی در لوله های آب از جدول فوق استفاده نمایید. محاسبات فنی طبق جدول وزنی لوله های پلی اتیلن لطفا توجه داشته باشید مقادیر فوق نشانگر حداکثر دبی در شرایط معمولی و استاندارد لوله های پلی اتیلن می باشند.

قیمت سایزهای مختلف لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید داردتولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد

قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید داردتولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر – لوله پلی اتیلن با قطر متوسط 140 میلیمتر و در ضخامت های مختلف – فشارهای کاری مختلف دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر – شرکت کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده و تامین کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن می باشد
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده و تولید کننده لوله پلی اتیلن سایز 180 میلیمتر می باشد
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
ــــ

سامانه آنلاین کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر – تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن در سایز های مختلف
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر – مجموعه کیان صنعت پاسارگاد  تامین کننده و پخش کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر – تولید انواع لوله های پلی اتیلن با قطر های بزرگ و فشار های مختلف
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن با درجه کیفی گریدهای مختلف.
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت برتر
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده و تولید کننده لوله و اتصالات سایز بزرگ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد عرضه کننده و توزیع کننده لوله پلی اتیلن سایز بالا با کیفیت عالی را دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده لوله پلی اتیلن در سایز های بزرگ و در فشار های کاری متفاوت را دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ با کیفیت مواد درجه یک و مرغوب و دارای تائیدیه می باشد
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد..
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد..
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
ــــ

سامانه آنلاین کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد..
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی – شرکت کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده لوله پلی اتیلن فاضلابی با دو رده کیفی مواد..
قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
ــــ
جدید
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
ـقیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر – لوله پلی اتیلن با قطر متوسط 140 میلیمتر و در ضخامت های مختلف – فشارهای کاری مختلف دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر – شرکت کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده و تامین کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن می باشد
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده و تولید کننده لوله پلی اتیلن سایز 180 میلیمتر می باشد
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
ــــ

سامانه آنلاین کیان صنعت پاسارگاداستعلام قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر – تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن در سایز های مختلف
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر – مجموعه کیان صنعت پاسارگاد تامین کننده و پخش کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر – تولید انواع لوله های پلی اتیلن با قطر های بزرگ و فشار های مختلف
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن با درجه کیفی گریدهای مختلف.
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت برتر
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده و تولید کننده لوله و اتصالات سایز بزرگ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد عرضه کننده و توزیع کننده لوله پلی اتیلن سایز بالا با کیفیت عالی را دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده لوله پلی اتیلن در سایز های بزرگ و در فشار های کاری متفاوت را دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ با کیفیت مواد درجه یک و مرغوب و دارای تائیدیه می باشد
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد..
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد..
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
ــــ

کیان صنعت پاسارگاد استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ با کیفیت مواد P63 , P80 , P100امکان تولید دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد.
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر – کیان صنعت پاسارگاد سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن با کیفیت ممتاز میباشد..
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
ــــ

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی – شرکت کیان صنعت پاسارگاد تولید کننده لوله پلی اتیلن فاضلابی با دو رده کیفی مواد..
قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 1 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 10 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 5 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 8 اینچ
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر
ــــ
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
ـ

بدون برچسب