مزایای استفاده از درب منهول کامپوزیتی

مزایای استفاده از درب کامپوزیتی

درب منهول کامپوزیت به دلیل استفاده از جنس درب کامپوزیتی آن مزایای عمده ای نسبت به دریچه های چدنی و دریچه های منهول چدن بتن دارند. از جمله مزایای دریچه منهول کامپوزیت میتوان به موارد زیر اشاره نمود: مقاومت بالای دریچه منهول کامپوزیت در مقابل خوردگی استحکام مکانیکی بالای محصولات در مقابل فشار و تغییرات آب و هوایی مقاومت بالا در برابر سایش به دلیل باز بودن محیط استفاده غیر قابل سرقت بودن این درب منهول کامپوزیت از دیگر مزایای بسیار مهم این محصولات است که موجب کاربرد گسترده دریچه 
کامپوزیتی در صنایع آب و فاضلاب، گاز، مخابرات گردیده است.

fibrelite forecourt covers - مزایای استفاده از درب منهول کامپوزیتی

مزایای دریچه منهول کامپوزیت
بدون برچسب