سپتیک تانک

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی و درواقع کلیدی ترین بخش سیستم فاضلاب است.

از آنجاییکه در مخازن سپتیک واکنشهای شیمیایی زیادی در مجاورت مواد اسیدی و بازی صورت میپذیرد لذا بهترین گزینه استفاده از سپتیک های پلی اتیلنی شرکت کیان صنعت پاسارگاداست که بسیار سبک، بادوام، بی تاثیر در مقابل مواد شیمیایی و نیز بسیار ارزن بوده و بسرعت در محل نصب و مورد بهره برداری قرار میگیرند.
سپتیک تانک های شرکت کیان صنعت پاسارگاد بصورت یکپارچهو به روش روتاری مولدینگ تولید شده و در مقابل تنش های فشاری ناشی از فشار خاک دچار آسیب دیدگی و یا مانند سپتیک های مشابه دست ساز با جوش اکسترودری ترکدار و یا شکسته نمی شوند و تحت هیچ شرایطی مواد فاضلابی از آنها به بیرون نشت نمی کند.