آزمایشگاه منهول پلی اتیلن

آزمایش کنترل کیفیت منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

گواهینامه ISO 9001: 2008 را تأیید کرده است و روشهای بازرسی و تست کامل منهول قبل، در طول و بعد از آن قرار دارد. برخی از آزمایشها عبارتند از:
آزمایش هیدرواستاتیک: تست هر دریچه منهول / منهول بمدت 24 ساعت (فشار هيدروليکي سيال آب برابر با فشار کاري منهول) : QA / QC
بازرسی و کنترل کیفیت مواد اولیه: (اولین گام در برنامه کنترل کیفیت (QC)، آزمایش رزین ورودی است که معمولاً از نظر آلودگی، شدت جریان مذاب و چگالی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. هر رزینی که دارای مشخصات مورد نظر برای مواد خام نباشد، در تولید منهول ،لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن با آن درجه از مشخصات، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ): QA / QC
بازرسی و کنترل کیفیت محصول نهایی آماده شده: آزمایش محصولاتی (منهول پلی اتیلن) که فرآیند تولید را تکمیل کرده اند اما هنوز به مرحله فروش (فروش منهول پلی اتیلن) یا توزیع نرسیده است.

تست هیدرواستاتیک منهول پلی اتیلن

July 12, 2018
مخروطی یا تیپر منهول های پلی اتیلن

کنترل کیفیت منهول پلی اتیلن

آزمایش کنترل کیفیت منهول پلی اتیلن گواهینامه ISO 9001: 2008 را تأیید کرده است و روشهای بازرسی و تست کامل منهول قبل، در طول و بعد […]