بایگانی برچسب: آزمون‌های معمول تولید لوله پلی اتیلن،تست لوله پلی اتیلن،آزمایش لوله پلی اتیلن

آزمون‌های معمول تولید لوله پلی اتیلن

pressure - آزمون‌های معمول تولید لوله پلی اتیلن

امتیاز به مطلب آزمون‌های معمول تولید لوله پلی اتیلن عناوین آزمونهای تولید لوله پلی اتیلن به شرح ذیل است : شاخص جريان مذاب (ISO 1133) تعيين چگالي(ISO 1183) تعيين درصد کربن (ASTM D 1603) تست کشش ( BS2782-EN63-ASTM D 2412) آزمون فشار هيدرواستاتيک(EN 921) آزمون فشار ترکيدگي (ASTM D 1599) آزمون برگشت حرارتي (ISO 2505) […]