آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

کنترل کیفیت

هدف کنترل کیفی:

 

با کیفیت بودن محصولات و استمرار آن، مهمترین اولویت واحد کنترل کیفیت شرکت کیان صنعت پاسارگاد می باشد، به همین خاطر این واحد بطور پیوسته و مداوم مواد اولیه ورودی  به شرکت و محصولات تولیدی را مطابق با استاندارد های موجود کنترل کرده و موارد را بصورت اسناد کنترلی ثبت و نگهداری می کند.

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه کنترل کیفی: 

 

● دستگاه تست دوده                       ● دستگاه سختی سنج                

 

● دستگاه رطوبت سنج                    ● دستگاه گراوی متری 

 

● کولیس                                       ● ترازوی دیجیتال

 

 ● میکروسکوپ                              ● ترازوی آزمایشکاهی پند

 

● ضخامت سنج ساعتدار                 ● دستگاه تست ضربه

 

● دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی ایرانی         

 

● دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی آلمانی

 

● دستگاه MFI سنج                           ● آون

 

● دستگاه ESCR       

 

 

 

کالیبراسیون:

 

تمام تجهیزات مربوط به آزمایشگاه کنترل کیفی گواهی کالیبراسیون را از واحد های ذیصلاح کالیبره کننده دریافت کرده اند و اصل گواهی مربوط به کالیبراسیون این تجهیزات در واحد کنترل کیفی بایگانی شده است.

 

 

 

مجموعه آزمون هایی که در واحد کنترل کیفیت شرکت کیان صنعت پاسارگاد انجام می پذیرد:   

 

   ● آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه  شامل: پلی اتیلن  و پلی پروپیلن و  مستر بچ

 

   ● آزمون کنترل کیفی لوله های پلی اتیلن دوجداره

 

   ● آزمون کنترل کیفی واشرها

 

   ● آزمون کنترل کیفی کورتیوب       

 

 

 

آزمایش های مربوط به  مواد پلی اتیلن خام:

 

      1-  MFR  Test (Melt Flow Rate) 

 

      2- دانسیته

 

      3- OIT test

 

      4- Hydrostatic Pressure Test

 

      5- درصد دوده (Carbon Black Content)

 

      6- پخش دوده  (Carbon Black Dispersion)

 

      7- پراکنش دوده (Carbon Black Distribution)

 

     آزمایش های کنترل کیفی مربوط به لوله :

 

      ● بازرسی چشمی

 

      ●  اندازه گیری های ابعادی

 

      ● آزمایش MFR

 

      ● دانسیته

 

      ●  تست اندازه گیری مقاومت حلقوی   (Ring Stiffness)

 

      ● تست اندازه گیری انعطاف  پذیری حلقوی   (Ring Flexibility)

 

      ● تست کشش درز جوش   (Tensile Strength of Seam)

 

      ● تعیین درصد دوده

 

      ● آزمایش پخش دوده

 

      ● آزمایش پراکنش دوده

 

      ● بازرسی نهایی

 

تصویری از لوله سایز 1800 میلیمتر تحت آزمایش انعطاف پذیری حلقوی:

 

 

 

آزمون های مربوط به جوش پلی اتیلن:

 

–  برای ایجاد جوش قوی و با کیفیت ضروری است تا مواد مورد استفاده برای جوشکاری از جنس خود لوله انتخاب شود.

 

–  پروسه جوشکاری و بازرسی ظاهری جوش مطابق با استاندارد   DVS 2209 انجام می شود.

 

–   شرایط مناسب جوشکاری مطابق با استاندارد ذکر شده؛ نشان داده شده است

July 13, 2018

آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن

آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن کنترل کیفیت هدف کنترل کیفی:   با کیفیت بودن محصولات و استمرار آن، مهمترین اولویت واحد کنترل کیفیت […]