بایگانی برچسب: ساختار لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن دفع فاضلاب از محیط زیست بشری همواره یکی از مهمترین چالشهای جوامع مختلف بوده است. به دلیل استعداد فراوان این مواد در ایجاد بیماریهای گوناگون، انسان ناگزیر است تا فاضلاب ایجاد شده را به محیطی بیرون از منطقه زندگی خود انتقال داده و به تصفیه و دفع آن بپردازد امروزه سیستمهای انتقال […]