بایگانی برچسب: کلاس بندی محل نصب دریچه‌های کامپوزیت

نصب دریچه منهول

Composite valves classes - نصب دریچه منهول

۰.۰ ۰۰ کلاس بندی محل نصب دریچه‌های کامپوزیت کلاس بندی محل نصب دریچه‌های کامپوزیت به این صورت است که این دریچه های منهول در ۶ کلاس مختلف تولید شده که بر اساس محل نصب دریچه منهول در سطح شهر انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرند. راهنمایی گروه بندی (کلاس بندی دریچه منهول) بر اساس محل […]