بایگانی برچسب: 160 دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

:دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160 تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج در دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160 کیان صنعت پاسارگاد برروی خود دستگاه نصب می باشد. این دستگاه قابلیت تمام هیدرولیک شدن رادرمواقع ضرروری دارد. دستگاههای جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160 جهت جوش لوله های پلی اتیلن درخطوط […]