بایگانی برچسب: 160 دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

۰.۰ ۰۰ :دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۱۶۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج در دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۱۶۰ کیان صنعت پاسارگاد برروی خود دستگاه نصب می باشد. این دستگاه قابلیت تمام هیدرولیک شدن رادرمواقع ضرروری دارد. دستگاههای جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۱۶۰ جهت جوش لوله های پلی […]