800 دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش هیدرولیکی 800

دردستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 800 تمامی اجزای دستگاه از جمله شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک نصب شده اند که جوشکاری به وسیله شیر برقی موجود در دستگاه انجام می شود.

:اجزای دستگاه جوش هیدرولیکی 800

 • باکس هیدرولیک
 • دستکش و لباس کار
 • .فلنج گیرباقابلیت تنظیم درسایزهای مختلف
 • غلطک برای سهولت درهدایت لوله وتنظیم لوله برروی فکها
 • چرخ هدایت جهت سهولت درحمل وجابه جایی دستگاه جوش
 • هیترپلی اتیلن باتفلون صنعتی ودرجه تنظیم حرارت
 • صفحه گرمکن قابل برداشت
 • رنده با تیغه فولادی آبدیده ازجنس SPK.

ازآنجایی که دستگاه جوش هیدرولیکی800 بابرق سه فازراه اندازی می­شود بایستی درهنگام اتصال دستگاه به برق نکاتی رعایت گردند تا مانع از آسیب دیدن الکتروموتور،سیستم هیدرولیک و هیتر گردد.

از جمله این نکات :

 • اتصال کابل و سیم ها با رعایت ترتیب به برق شهری(بر اساس دفترچه راهنما)
 • کنترل جهت چرخش موتور درجهتی که فلش روی دستگاه نشان می دهد .
 •  راه اندازی رنده و هیتر بر اساس دفترچه راهنما باشد.
May 14, 2018

دستگاه جوش هیدرولیکی 800

دستگاه جوش هیدرولیکی 800 دردستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 800 تمامی اجزای دستگاه از جمله شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک نصب شده اند که […]