اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن شامل اجزا و قطعات زیر می باشد.

  • قطعه زیرین یا کفی
  • قطعه میانی یا رایزر
  •  مخروطی منهول
manhole header 2 1024x494 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

قطعه زیرین یا کفی منهول پلی اتیلن

مهمترین قسمت منهول های پلی اتیلنی قسمت کفی می باشد، زیرا اولا بیشترین. فشارها از قبیل بارهای شعاعی و نیروهای فشارنده و نیز چنانچه منبول درمحل هایی نصب شود که آبهای زیر سطحی، بالا باشند، بارهای شناوری نیز به این قسمت وارد می گردد. ثانیا، از آنجائیکه تقریبا تمامی اتصالات به این قسمت منهول متصل می گرد لذا نقطه نظر آب بندی نیز نقشں بسزایی درکارایی منهول ھا ایفا می نمایند، بایستی توجه داشت که این اتصالات جهت جلوگیری از ورود آبهای زیرسطحی به شبکه فاضلاب که راندمان شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین جهت عدم نفوذ جریان های فاضلابی به خاک اطراف که کیفیت سفره های زیر زمینی را پائین می آورد ، آب بندی اتصالات در محل کفی منهول بسیار حائز اهمیت می باشد.

در این راستا شرکت کیان صنعت پاسارگاد با ارائه روش ها و راه کارهای کاملا منطبق با استانداردهای جهانی و نیز طراحی و تولید متعلقات  جانبی (قطعات منهول ) مخصوص این کار، از جمله انواع کوپلر،واشر و کوپلرهای تبدیلی توانسته تا حد بسیار زیادی معضلات این بخش را به صورتی کاملا اجرایی و با ملاحضات اقتصادی مرتفع نماید.

انواع کفی منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر به صورت چهار وجهی بدون ماهیچه (BOX TYPE) برای سایز لوله ورودی و خروجی حداکثر تا ۴۰۰ میلیمتر ، مناسب برای شرایطی که اختلاف ارتفاع وجود دارد.

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۳۲ کیلوگرم

 

Manhole bottom 1 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole bottom 2 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر به صورت چهار راهی ماهیچه دارد (INVERT) با یک ورودی مستقیم ،دو ورودی ۹۰ درجه و یک خروجی .حداکثر تا سایز لوله ۴۰۰ میلیمتر.

ضخلمت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۳۶ کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر یه صورت چهار راهی ماهیچه دار (INVERT) با یک ورودی مستقیم و دو ورودی ۴۵ درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله ۴۰۰ میلیمتر

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۳۵ کیلوگرم

Manhole bottom 3 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole bottom 4 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر یه صورت دو راهی ماهیچه دار (INVERT) با یک ورودی و یک خروجی مستقیم و حداکثر تا سایز لوله ۴۰۰ میلیمتر

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۴۲ کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر یه صورت چهار وجهی بدون ماهیچه برای سایز لوله ورودی و خروجی حداکثر تا قطر ۵۰۰ میلیمتر. مناسب برای شرایطی که اختلاف ارتفاع ورودی و خروجی حداکثر تا ۴۰ سانتیمتر وجود دارد.

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۴۸ کیلوگرم

Manhole bottom 5 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole bottom 6 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر یه صورت دو راهی ماهیچه دار (INVERT) با یک ورودی و یک خروجی به صورت مستقیم حداکثر تا سایز لوله ۵۰۰ میلیمتر.

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۵۲ کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی ۹۰ درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله ۴۰۰ میلیمتر.

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۳۶ کیلوگرم

Manhole bottom 7 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole bottom 8 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی ۹۰ درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله ۴۰۰ میلیمتر.

 

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر

وزن : ۳۵ کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی ۹۰ درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله ۴۰۰ میلیمتر.
مناسب جهت منهول های ۱۲۰۰ با رایزر های ۱۰۰۰ یا منهول های با عمق کم.

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۴۴ کیلوگرم

Manhole bottom 9 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole bottom 10 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با یک ورودی مستقیم دو ورودی ۴۵ درجه و یک خروجی حداکثر تا سایز لوله ۴۰۰ میلیمتر.

مناسب جهت منهول های ۱۲۰۰ با رایزر های ۱۰۰۰ یا منهول های با عمق کم.

 

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر

وزن : ۴۳ کیلوگرم

کفی منهول پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به صورت چهارراهی ماهیچه دار با تبدیل قطر ۱۰۰ به ۱۰۰۰ میلیمتر برای سایز لوله ورودی و خروجی سایز لوله حداکثر تا ۵۰۰ میلیمتر.
مناسب برای شرایطی که اختلاف ارتفاع ورودی و خروجی حداکثر تا ۴۰ سانتیمتر وجود دارد و نیز برای منهول های با عمق کم و منهول شیر آلات.

ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
وزن : ۵۸ کیلوگرم

Manhole bottom 11 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

قطعه میانی،واسطه منهول پلی اتیلن

Manhole Adjusting Rings Riser Rings 1 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

انواع قطعه میانی (رایزر) منهول

قطعات میانی یا رایزر،به صورت قطعاتی با قطر ۱۰۰۰ و یا ۱۲۰۰ میلیمتر می باشند که در ارتفاعات متفاوت تولید می شوند و جهت ایجاد عمق های مختلف منهول های پلی اتیلن به کار می روند.
این قطعات دارای رینگ هایی در پایین و بالا می باشند که به راحتی قابل نصب بر روی کفی و یا بر روی یکدیگر می باشند.
قطعات میانی تولیدی شرکت کیان صنعت پاسارگاد توسط دیرک های حلقوی به نحوی تقویت شده اند که به راحتی تحمل بارهای جانبی و عمودی (تنش های برشی) را داشته و توسط واشرهای آب بندی مخصوص نسبت به دیگر قطعات منهول آب بندی می شوند.

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان ۲۵ سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۱۵ کیلوگرم

Manhole Adjusting Rings Riser Rings 2 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole Adjusting Rings Riser Rings 3 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان ۵۰ سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۲۴ کیلوگرم

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان ۷۵ سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۳۸ کیلوگرم

Manhole Adjusting Rings Riser Rings 4 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole Adjusting Rings Riser Rings 5 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان ۱۰۰ سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۴۸ کیلوگرم

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان ۱۰۰ سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۵۲ کیلوگرم

Manhole Adjusting Rings Riser Rings 6 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole Adjusting Rings Riser Rings 7 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

قطعه میانی (رایزر) منهول های پلی اتیلن به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر جهت افزایش عمق منهول به میزان ۵۰ سانتیمتر.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۲۴ کیلوگرم

انواع رایزر تبدیلی منهول

رایزر تبدیلی یا قطعه میانی تبدیلی جهت افزایش عمق منهول پلی اتیلن قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به میزان ۵۰ سانتیمتر و همزمان تقلیل قطر منهول از ۱۲۰۰ به ۱۰۰۰ میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۲۶ کیلوگرم

Manhole Adjusting Rings Riser Rings 8 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole Convert - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

رایزر تبدیلی یا قطعه میانی تبدیلی جهت افزایش عمق منهول پلی اتیلن قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به میزان ۱۰۰ سانتیمتر و همزمان تقلیل قطر منهول از ۱۲۰۰ به ۱۰۰۰ میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۵۵ کیلوگرم

انواع مخروطی منهول

مخروطی یا تیپر برای منهول های پلی اتیلن قطر ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ میلیمتر که دهانه ورودی را از ۶۰ سانتیمتر به ۱ متر افزایش می دهد.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۲۴ کیلوگرم

manhole Cone 1 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
manhole Cone 2 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

مخروطی یا تیپر برای منهول های پلی اتیلن قطر ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ میلیمتر که دهانه ورودی را از ۶۰ سانتیمتر به ۱ متر افزایش می دهد.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۳۳ کیلوگرم

مخروطی یا تیپر برای منهول های پلی اتیلن قطر ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ میلیمتر که دهانه ورودی را از ۶۰ سانتیمتر به ۱ متر افزایش می دهد.این نوع تیپر جهت منهول های با عمق کم و یا منهول های شیر آلات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ضخامت متوسط دیواره : ۱۰ میلیمتر
ورن : ۱۹ کیلوگرم

manhole Cone 3 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
o ring manhole 1 724x1024 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Manhole Couplers - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
Polyethylene Manhole اجزا منهول 25 724x1024 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
manhole 724x1024 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن
new kafi 147 1024x768 - اجزای منهول | قطعات منهول پلی اتیلن

گالری تصاویر اجزا و قطعات منهول پلی اتیلن