استاندارد لوله های پلی اتیلن

استانداردهای پلی اتلین و پلیمر

استاندارد پلی اتیلن و پلیمر

صنعت پلی اتیلن همانند دیگر صنایع دیگر همیشه از نبود یک مرجع مجازی قابل اعتماد و معتبر رنج برده است. سایت صنعت پلی اتیلن با در اقدامی کم نظیر کلیه استانداردهای صنعت پلی اتیلن را به صورت مجازی منتشر نموده است و به رایگان در دسترس عموم قرار داده است.

استاندارد ۱۴۴۲۷ لوله پلی اتیلن

استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء ساخته شده از پلی اتیلن PE را مشخص می کند.سامانه لوله گذاری مورد اشاره در استاندارد۱۴۴۲۷، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف،جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده می شود. ادامه مطلب استاندارد ۱۴۴۲۷

استاندارد   ۷۱۷۵ لوله پلی اتیلن

استاندارد ۷۱۷۵ استاندارد لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی می باشد که جزئیات این استاندارد در صفحه استاندارد ۷۱۷۵  آمده است

استاندارد   ۱۴۵۶۳ لوله پلی اتیلن

استاندارد شماره۱۴۵۶۳ : لوله و اتسلات پلی اتیلن ، ضرایب کاهش فاشار در سامانه خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دمای بیش از ۲۰ درجه سانتی گراد

استاندارد   ۱۲۴۳۹ لوله پلی اتیلن

استاندارد شماره ۱۲۴۳۹ : لوله های تحت فشار پلی اتیلن ( PE ) اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مکانیکی ، الزامات و روش آزمون فشار پایین داخلی ( نشتی به داخل )

استاندارد   ۱۲۴۴۰ لوله پلی اتیلن

استاندارد شماره ۱۲۴۴۰ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن ، آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

استاندارد   ۱۳۳۱۶ لوله پلی اتیلن

 استاندارد شماره  ۱۳۳۱۶ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن ، آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن

استاندارد   ۱۴۴۷۴ لوله پلی اتیلن

استاندارد شماره ۱۴۴۷۴ : لوله و اتصالات ، اتصالات فشار قوی با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی

استاندارد   ۱۳۱۸۳ لوله پلی اتیلن

استاندارد شماره ۱۳۱۸۳ : لوله و اتصالات پلی اتیلن ، آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن ( PE )  و اتصال دهنده جوش الکتریکی

استاندارد لوله پلی اتیلن ایران (Isiri 1331)

استاندارد ۱۳۳۱ که برای تولید لوله‌های پلی اتیلن در ایران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صادر میشود و سرلوحه تولید شرکت‌های معتبر بسیاری است با نام پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی‌- ویژگی‌ها ‌ نخستین‌ بار در سال‌ ۱۳۵۳ تهیه‌ شد. این‌ استاندارد براساس‌ پیشنهادهای‌ رسیده‌ و بررسی‌ و تأیید کمیسیون‌های‌ مربوط‌ برای‌ دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت‌ و در سیصد و پنجمین جلسه‌ کمیته‌ ملی‌ استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ‌ ۲۶/۱۲/۸۲ تصویب‌ شد. اینک‌ این‌ استاندارد به‌ استناد بند یک‌ ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ ۱۳۷۱ به‌ عنوان‌ استاندارد ملی‌ ایران‌ منتشر می‌شود.

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی ویژگی های لوله های پلی اتیلن برای کاربردهای مدفون در خاک یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، سامانه های فاضلاب تحت خلأ، و آبرسانی برای سایر مصارف است.

معتبر ترین استانداردهای  لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن دارای استانداردهای مختلفی برای کاربرد‌های متفاوت است برخی از معتبرترین آنها را برای شما فهرست نموده‌ایم , که البته استاندارد DIN آلمان به دلیل آنکه شرح کاملش و جزئیات آن در سایت , بخش استاندارد پلی اتیلن آمده است در این لیست نیاوردیم .

استانداردهای ISO استانداردهای

لوله پلی اتیلن ASTM استانداردهای

لوله پلی اتیلن AWWA استانداردهای

لوله پلی اتیلن BS استانداردهای

لوله پلی اتیلن ISIRI استانداردهای

بدون برچسب