دستگاه جوش هیدرولیکی 800

دردستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۸۰۰ تمامی اجزای دستگاه از جمله شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک نصب شده اند که جوشکاری به وسیله شیر برقی موجود در دستگاه انجام می شود.

:اجزای هیدرولیکی ۸۰۰

 • باکس هیدرولیک
 • دستکش و لباس کار
 • .فلنج گیرباقابلیت تنظیم درسایزهای مختلف
 • غلطک برای سهولت درهدایت لوله وتنظیم لوله برروی فکها
 • چرخ هدایت جهت سهولت درحمل وجابه جایی دستگاه جوش
 • هیترپلی اتیلن باتفلون صنعتی ودرجه تنظیم حرارت
 • صفحه گرمکن قابل برداشت
 • رنده با تیغه فولادی آبدیده ازجنس SPK.
hdpe butt welding machine 500x500 - دستگاه جوش هیدرولیکی 800
hdpe hydraulic pipe welding machine 500x500 - دستگاه جوش هیدرولیکی 800

ازآنجایی که دستگاه جوش هیدرولیکی۸۰۰ بابرق سه فازراه اندازی می­شود بایستی درهنگام اتصال دستگاه به برق نکاتی رعایت گردند تا مانع از آسیب دیدن الکتروموتور،سیستم هیدرولیک و هیتر گردد.

از جمله این نکات :

 • اتصال کابل و سیم ها با رعایت ترتیب به برق شهری(بر اساس دفترچه راهنما)
 • کنترل جهت چرخش موتور درجهتی که فلش روی دستگاه نشان می دهد .
 •  راه اندازی رنده و هیتر بر اساس دفترچه راهنما باشد.