دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک

نیمه هیدرولیک

دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظورسرعت درکار و بالابردن کیفیت نصب لوله پلی اتیلن واتصالات طراحی وساخته شده است.

یکی از انواع ،دستگاه جوش نیمه هیدرولیک پلی اتیلنی است که این انواع مختلفی از جمله :

  1. دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160
  2. دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250
  3. دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

را داراست.

این نوع دستگاه جوش شامل شیر فرمان پمپ روغن و فشار سنج می شود  که بر روی دستگاه نصب هستند.

:دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن و فشارسنج در دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160 شرکت کیان صنعت پاسارگاد برروی خود دستگاه نصب می باشد.

دستگاههای جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک  160 جهت جوش لوله های پلی اتیلن درخطوط انتقال آب وفاضلاب، نفت وگاز،پتروشیمی و کشاورزی مورداستفاده میباشد.ادامه مطلب

:دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250

دردستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250 از روش لب به لب (بات فیوژن) برای اتصال لوله های پلی اتیلنی به یکدیگر استفاده می شود.

این دستگاه قابلیت اتصال لوله های پلی اتیلنی به قطر90-110-125 و………. را تا فشار 32 اتمسفر را دارد.

 دستگاه جوش نیمه هیدرولیک 250 قابلیت حمل آسان وکارایی بسیار بالا را در جوشکاری  دارد.ادامه مطلب

: 315دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک

در دستگاه جوش نیمه هیدرولیک 315 از روش لب به لب برای اتصال لوله های پلی اتیلنی استفاده می شود.

قابلیت اتصال لوله های پلی اتیلن تا فشار32 اتمسفر را دارد.ادامه مطلب