سایز لوله های پلی اتیلن به اینچ

Dn160 Sn10 Grade Perforated HDPE Pipe Corrugated PE Pipe - سایز لوله های پلی اتیلن به اینچ
dwc hdpe pipe 500x500 - سایز لوله های پلی اتیلن به اینچ
AfriSil Innerduct e1531487311384 - سایز لوله های پلی اتیلن به اینچ
عناوین مقاله ( جهت نمایش سریع) پنهان
1 سایز لوله پلی اتیلن | جدول قطر ، وزن و سایز بندی لوله های پلی اتیلن برحسب اینچ و میلیمتر
1.2 برخی از سایز های لوله پلی اتیلن استاندارد:
1.2.1 لوله پلی اتیلن ۱۶ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱ اینچ,لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیممتر=لوله پلی اتیلن ۳ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۵ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۶ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۸ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۹ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ ,لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ ,لوله پلی اتیلن ۳۵۵ =لوله پلی اتیلن لوله پلی اتیلن ۱۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱۶ اینچ,لوله پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱۸ اینچ,لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۲۰ اینچ,لوله پلی اتیلن ۵۶۰=لوله پلی اتیلن ۲۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۶۳۰=لوله پلی اتیلن ۲۴ اینچ

سایز لوله پلی اتیلن | جدول قطر ، وزن و سایز بندی لوله های پلی اتیلن برحسب اینچ و میلیمتر

سایز لوله پلی اتیلن

سایز لوله های پلی اتیلن معمولا به صورت میلیمتری تعریف میگردد.اما بعضی از افراد سایز لوله ها را به صورت اینچی فرا گرفته اند که جهت راحتی و سهولت در کار تبدیل این سایزها را به ایچ در مطلب زیر گرداوری نموده ایم .

برخی از سایز های لوله پلی اتیلن استاندارد:

لوله پلی اتیلن ۱۶ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱ اینچ,لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیممتر=لوله پلی اتیلن ۳ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۵ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۶ اینچ,لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۸ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۹ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ,لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ ,لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ ,لوله پلی اتیلن ۳۵۵ =لوله پلی اتیلن لوله پلی اتیلن ۱۴ اینچ,لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱۶ اینچ,لوله پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر=لوله پلی اتیلن ۱۸ اینچ,لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر =لوله پلی اتیلن ۲۰ اینچ,لوله پلی اتیلن ۵۶۰=لوله پلی اتیلن ۲۲ اینچ,لوله پلی اتیلن ۶۳۰=لوله پلی اتیلن ۲۴ اینچ

لوله های پلی اتیلن بر حسب فشار

انواع لوله پلی اتیلن استاندارد و غیر در سایز های مختلف ، تحمل فشار های مختلف ( ۴ اتمسفر ( بار ) ۶ اتمسفر ( بار ) ۱۰ اتمسفر ( بار ) ۱۲٫۵ اتمسفر ( بار ) ۱۶ اتمسفر  ( بار ) ) فشار قوی یا فشار بالا

 

انواع سایز بندی لوله پلی اتیلن به اینچ و میلیمتر و سانتیمتر

سایز لوله پلی اتیلن بر حسب میلیمتر

۱۶ – ۲۰ – ۲۵ – ۳۲ – ۴۰ – ۵۰ – ۶۳ – ۷۵ – ۹۰ – ۱۱۰ – ۱۲۵ – ۱۶۰ – ۲۰۰ – ۲۵۰ – ۳۱۵ – ۴۰۰ – ۵۰۰ – ۶۰۰ – ۸۰۰ – ۱۰۰۰ میلیمتر

سایز لوله پلی اتیلن برحسب سانتیمتر

لوله پلی اتیلن۱.۶ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۲ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۲.۵ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۳ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۴ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۵ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۶ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۷ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۸ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۱۰ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۱۲ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۱۶ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۲۰ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۲۵ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۳۰ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۴۰ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۵۰ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۶۰ سانتیمتر,لوله پلی اتیلن ۸۰,لوله پلی اتیلن ۱۰۰  سانتیمتر

سایز لوله پلی اتیلن برحسب اینچ

۳/۸ اینچ – ۱/۲ ( ۰٫۵ ) اینچ – ۳/۴ (۰٫۷۵) اینچ – ۱ اینچ – ۱/۴ ۱ ( ۱٫۲۵) اینچ – ۱/۲ ۱ (۱٫۵) اینچ – ۲ اینچ – ۱/۲ ۲ ( ۲٫۵ ) اینچ – ۳ اینچ – ۴ اینچ – ۵ اینچ – ۶ اینچ – ۸ اینچ – ۱۰ اینچ – ۱۲ اینچ – ۱۶ اینچ – ۲۰ اینچ – ۲۴ اینچ – ۳۲ اینچ – ۴۰ اینچ

شرکت کیان صنعت پاسارگاد قادر به ارسال سفارشات شما به اقصی نقاط کشور از جمله استان ها و شهر های : آذربایجان شرقی ، تبریز ، مراغه ، مرند ، اهر ، آذربایجان غربی ، ارومیه ، خوی ، میاندوآب ، مهاباد ، اصفهان ، کاشان ، خمینی‌ شهر ، نجف‌ آباد ، اردبیل ، پارس‌ آباد ، مشگین‌ شهر ، خلخال ، البرز ، کرج ، کمال‌ شهر ، نظر آباد ، محمد شهر ، ایلام ، دهلران، ایوان ، آبدانان ، بوشهر ، برازجان ، بندر کنگان ، بندر گناوه ، تهران بزرگ ، چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، بروجن ، لردگان ، فرخ‌شهر ، خراسان جنوبی ، بیرجند ، قائن ، طبس ، فردوس ، خراسان رضوی ، مشهد ، نیشابور ، سبزوار ، تربت حیدریه ، خراسان شمالی ، بجنورد ، شیروان ، اسفراین ، آشخانه ،

خوزستان ،اهواز ، دزفول ، آبادان ، بندر ماهشهر ، زنجان ، ابهر ، خرمدره ، قیدار ، سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، زابل ، ایرانشهر ، چابهار ، سمنان ، شاهرود ، دامغان ، گرمسار ، فارس ، شیراز ، مرودشت ، جهرم ، فسا ، قم ، قنوات ، جعفریه ، کهک ، قزوین ، الوند ، تاکستان ، آبیک ، کهکیلویه و بویراحمد ، دوگنبدان ، دهدشت ، لیکک ، کردستان ،سنندج ، سقز ، مریوان ، بانه ،کرمان ، سیرجان ، رفسنجان ، جیرفت ، کرمانشاه ، اسلام‌آباد غرب ، کنگاور ، جوانرود ، گیلان ، رشت ، بندر انزلی ، لاهیجان ، لنگرود ،

گلستان ، گرگان ، گنبد کاووس ، علی‌ آباد کتول ، بندر ترکمن ، لرستان ، خرم آباد ، بروجرد ، دورود ، کوهدشت ، مازندران ، ساری ، آمل ، بابل ، قائم شهر ، مرکزی ، اراک ، ساوه ، خمین ، محلات ، هرمزگان ،بندر عباس ، میناب ، دهبارز ، بندر لنگه ، همدان ، ملایر ، نهاوند ، اسدآباد ، یزد ، میبد ، اردکان و حمیدیا می باشد.

اندازه اسمی لوله ( DN )

قطر اسمی لوله (DN)

پارامتر “سایز اسمی لوله” ( DN ) مشابه پارامتر “سایز اسمی لوله” ( NPS ) مشخصه ای بدون بعد از اندازه لوله است که در سیستم واحد متریک و به وسیله سازمان جهانی استاندارد ( ISO ) توسعه یافته است. این پارامتر نیز بیش از اینکه مشخص کننده اندازه واقعی لوله باشد به عنوان روشی برای متمایز ساختن لوله ها از یکدیگر و نام گذاری آن ها مورد استفاده قرار می­گیرد.

تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری

1457265241 wwww 223x300 223x300 - سایز لوله های پلی اتیلن به اینچ
در این آموزش روش تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری را به شما یاد خواهیم داد.
لوله و اتصالات فلزی و غیر فلزی واحدهای خاص خود را برای سایز بندی دارند. برای نمونه سایز لوله و اتصالات پلی اتیلن با میلیمتر و لوله و اتصالات فلزی مثل فلنچ ها و شیر آلات با اینچ بیان می شود. علاوه بر اینها این واحدها در بیان عامیانه صورت دیگری به خود می گیرد. مثلاً در بازار ایران لوله به قطره ۲۰ میلیمتر را اصطلاحاً لوله نمره ۲ می نامند. برای اطلاع از اینکه هر واحد معادل کدام واحد دیگر است می توان از جدول زیر استفاده نمود.

جدول تبدیل NPS به DN

در مهندسی پایپینگ معیار به سایز اسمی لوله(NPS) اطلاق میگردد همچنین معادل متریک آن DN یا “diameter nominel” است. مقیاس متریک با معیار های بین المللی ISO مطابقت داشته و NPS معیار استاندارد ایالات متحده می باشد و مخفف (National Pipe Thread Straight) است.

Diameter Nominal
DN
(mm)
Nominal Pipe Size
NPS
(inches)
۶ ۱/۸
۸ ۱/۴
۱۰ ۳/۸
۱۵ ۱/۲
۲۰ ۳/۴
۲۵ ۱
۳۲ ۱ ۱/۴
۴۰ ۱ ۱/۲
۵۰ ۲
۶۵ ۲ ۱/۲
۸۰ ۳
۱۰۰ ۴
۱۵۰ ۶
۲۰۰ ۸
۲۵۰ ۱۰
۳۰۰ ۱۲
۳۵۰ ۱۴
۴۰۰ ۱۶
۴۵۰ ۱۸
۵۰۰ ۲۰
۵۵۰ ۲۲
۶۰۰ ۲۴
۶۵۰ ۲۶
۷۰۰ ۲۸
۷۵۰ ۳۰
۸۰۰ ۳۲
۹۰۰ ۳۶
۱۰۰۰ ۴۰
۱۰۵۰ ۴۲
۱۱۰۰ ۴۴
۱۲۰۰ ۴۸
۱۳۰۰ ۵۲
۱۴۰۰ ۵۶
۱۵۰۰ ۶۰
۱۶۰۰ ۶۴
۱۷۰۰ ۶۸
۱۸۰۰ ۷۲
۱۹۰۰ ۷۶
۲۰۰۰ ۸۰
۲۲۰۰ ۸۸