مشخصات و ویژگی های دریچه منهول کامپوزیت

مشخصات و ویژگی های دریچه منهول کامپوزیت


این نوع از دریچه منهول کامپوزیتی بنا به مورد استفاده میتواند مختلف باشد و میتواند در ابعاد مختلفی ساخته شود.

مشخصات و ویژگی های دریچه منهول کامپوزیت

اکثر سفارشات شرکت کیان صنعت پاسارگاد دارای ابعاد زیر بوده اند:

سایز دریچه منهول کامپوزیتی
طول قطر دریچه 26 32.5 60 80 100
اشکال دریچه منهول کامپوزیت میتواند به شکلهای دایره، بیضی، مربع و مستطیل باشد.

کلاس های کاری درب های منهول
1.5 تن 12.5 تن 25 تن 40 تن 60 تن 90 تن
اشکال دریچه منهول کامپوزیت میتواند به شکلهای دایره، بیضی، مربع و مستطیل باشد.