نقشه منهول

نقشه منهول

نقشه منهول و جزییات اجرایی نقشه اتوکد منهول  را میتوانید در ادامه دانلود کنید.

در این مجموعه انواع تیپ های منهول های آدم رو با عمق های مختلف، انواع دریچه ها و … قرار گرفته است که این نقشه ها بصورت گسترده در شرکت های مشاور و بصورت اجرایی کاربرد دارد که اکنون در اختیار شما قرار گرفته است
پسوند فایل نقشه های منهول پلی اتیلن بصورت DWF بوده که میتوانید با استفاده از نرم افزاری که در ادامه آمده و به اسانی به پسوندDWG تبدیل نمایید

نقشه منهول - نقشه منهول
https://www.kspcor.com/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d9%84/

دانلود نقشه های تیپ بندی منهول ها