پروژه ها

ساختمان شرکت آب و فاضلاب شهر تهران 1 - پروژه ها

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

sakhteman semnan - پروژه ها

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

95766187388173927374971119 - پروژه ها

مجتمع شرکت پتروشیمی کردستان

yazd - پروژه ها

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

photo 2016 07 11 17 32 17 - پروژه ها

شرکت صنعتی هلی خودرو دیزل

DSC 0087 - پروژه ها

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

فروش پلی اتیلنی

 • منطقه آزاد چابهار
 • شرکت اوروم یورداش آذربایجان
 • پتروشیمی کردستان
 • شرکت ساری تلار
 • شرکت مهندسی پرسا پی
 • شرکت بادبند ساز
 • شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
 • شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
 • شرکت آب و فاضلاب استان البرز
 • شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
 • شرکت آب و فاضلاب استان فارس
 • شرکت آب و فاضلاب استان قم
 • شرکت احسان سازه یزد
 • شرکت دارپی
 • شرکت عمرانی کوزو پارس
 • شرکت فنی مهندسی میزان
 • شرکت ماشین آلات مجید زابل
 • شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
 • شرکت صنعتی هلی خودرو دیزل (هلیکو)
 • خانه های سازمانی فولاد اصفهان
 • شرکت فاضلاب استان تهران
 • شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
 • شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
 • شرکت عمران شهر جدید مجلسی
 • سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

برخی از شرکت هایی که محصولات ما را تجربه کرده اند

!کیفیت تخصص ماست

ضمناً های این شرکت توسط مشاورین ذیل به کارفرمایان پیشنهاد شده است

 • شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب برای استفاده در  شهرستان چابهار
 • شرکت مهندسین مشاور طوس آب برای استفاده در استان مازندران
 • شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب  برای استفاده در استان خوزستان
 • شرکت مهندسین مشاور تهران بستن برای استفاده در استان خوزستان
 • شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر برای استفاده در استان تهران
 • شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس برای استفاده در استان تهران و کرمانشاه
 • شرکت مهندسین مشاور هیدرو پارس برای استفاده در استان یزد
 • شرکت مهندسین مشاور لار برای استفاده در استان تهران
 • شرکت مهندسین مشاور جویاب نو برای استفاده در جنوب غرب استان تهران
 • شرکت مهندسین مشاور ری آب برای استفاده در شهرجدید پردیس
 • شرکت مهندسین مشاور سرو آب برای استفاده در شرکت فاضلاب استان خراسان
 • شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن برای استفاده در شرکت فاضلاب شهرستان مشهد