کیان صنعت پاسارگاد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب ایران

کیان صنعت پاسارگاد در چهاردهمین نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران