کیان صنعت پاسارگاد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب ایران