مواد قالب گیری چرخشی

عناوین مقاله ( جهت نمایش سریع) پنهان
4 HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)

مواد

مواد پلی اتیلن گرید

مواد پلی اتیلن قالب گیری دورانی


مواد قالب گیری چرخشی (مواد پلی اتیلن) بنا بر کاربردشان دارای گریدهای مختلفی هستند مواد پلی اتیلن ۳۸۴۰ گرید روتاری و علاوه بر نوع محصول نهایی فرایند تولید نیز بر انتخاب مواد اولیه می‌تواند تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال محصولات پلی اتیلنی که با فرایند تزریق تولید می‌شوند با مواد پلی اتیلن گرید تزریقی و همان محصول با فرایند تولید قالب گیری چرخشی ( روتاری ) از مواد پلی اتیلن گرید روتاری (مواد قالب گیری چرخشی) تولید می‌شود.

مواد پلی اتیلن گرید روتاری (مواد پلی اتیلن قالب گیری دورانی) یا همان مواد مناسب برای قالب گیری چرخشی جهت تولید منهول پلی اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهترین نوع مواد پلی اتیلن گرید در ایران را پتروشیمی تبریز با نام فنی ۳۸۴۰ تولید مینماید , مواد دیگری در پتروشیمی‌های کشور تولید و عرضه می‌شوند که هرکدام با دیگری متفاوت است و هر کدام برای یک نوع محصول خاص و کاربری آن محصول مناسب می‌باشد. مواد گرید روتاری مولدینگ همانند دیگر مواد پلی اتیلنی دارای چگالی‌های مختلف HDPE , LLDPE و MDPE است .

linear low density polyethylene lldpe 500x500 - مواد قالب گیری چرخشی
مواد پلی اتیلن روتاری

مواد پلی اتیلن روتاری ۳۸۰۴۰ تبریز دارای مواد افزودنی آنتی UV می‌باشد در مقابل نور مستقیم آفتاب مقاومت لازم و مندرج در استاندارد را دارند و این مواد شاخص MFR یا همان شاخص جریان مذاب برابر با ۴ و چگالی این نوع پلی‌اتیلن برابر با ۰.۹۳۸ است. مواد پلی اتیلن ۳۸۴۰ پالایشگاه تبریز دارای مواد افزودنی پایدارکننده حرارتی، نوری و رنگ است. غالبا تمامی مواد پلی اتیلن به صورت گرانول تولید و عرضه می‌شوند و این مواد جهت استفاده در فرایند غالب گیری دورانی باید به صورت پودر درباید و برای این کار از آسیابهای میکرونیزه استفاده می‌شود.

مواد پلی اتیلن قالبگیری چرخشی یا دورانی (گرید روتاری مولدینگ)،(Rotational Molding Grades) همانند دیگر پلی اتیلن‌ها قابل بازیافت بوده و زنجیره پلیمری آنها بسیار فشرده است و این فشردگی سبب افزایش چگالی مواد پلی اتیلن می‌شود و در نتیجه مقاومت مکانیکی آن افزایش و چگالی مواد پلی اتیلن می‌شود و در نتیجه مقاومت مکانیکی آن افزایش و فشردگی زنجیره‌های پلیمری سبب مقاومت بالای آن در برابر مواد شیمیایی و تنش‌ها و استرس‌های محیطی می‌شود. مواد پلی اتیلن ۳۸۴۰ پلی اتیلن گرید به صورت بدون رنگ و شفاف می‌باشد و پتروشیمی‌ها غالبا این مواد پلی اتیلن را به این صورت تولید و عرضه می‌کنند و در مرحله تولید بوسیله مستربچ‌ها و پیگمنت‌های معدنی به آنها رنگ و خاصیت‌هایی مکانیکی کمی ( Anti UV ) اضافه می‌کنند.

لازم میدانیم که تاکید کنیم هر مواد برای هرکدام از پتروشیمی‌ها باشد دارای مشخصات مکانیکی متفاوتی است که باید آنها را از تولید کننده مواد بخواهید و در در هر بخش از خرید از پتروشیمی شماره لات ( Lot No.) را آرشیو نموده و در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار دهید و مشخصات آنرا با جدول ارائه شده از پتروشیمی‌ها مقایسه نمائید . جدول مشخصات مواد پلی اتیلن گرید روتاری شامل عناوین Density , MFR , SN , OIT است.

مواد پلی اتیلن ۳۸۴۰ گرید

LLDPE BACK b - مواد قالب گیری چرخشی
Rotational Molding Grades

  • آزمایش مواد اولیه و تائید آن توسط آزمایشگاه دارای صلاحیت
  • پودر نمودن مواد گرانول پلی اتیلن
  • بارگیری قالب محصول از مواد پلی اتیلن پودر شده
  • گرما دهی قالب محصول ( در حال چرخش )
  • خنک کاری قالب محصول ( در حال چرخش )
  • تخلیه محصول از قالب
HDPE1 - مواد قالب گیری چرخشی
مواد پلی اتیلن ۳۸۴۰

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)

FILM

Grade:EX1 (HF7740F2)

Grade:EX4 (HM9455F)

Grade:EX5 (HM9450F)

Grade:EX1 (HF7740F)

Grade:EX4HS (HM9455F1)

Grade:EX6HT (HM9455HT)

Grade:MF3313

Grade:MF3713

Grade:HD 7000 F

Grade:HF5110

FIBER OR MONOFILAMENT

Grade:EX2 (HF7750)

Grade:EX2S (HF7750M2)

Grade:EX2 (HF7750M)

INJECTION MOULDING

Grade:52518

Grade:52511

Grade:52528

Grade:I3S (HC7260) (THS catalyst)

Grade:I1 (HA7260)

Grade:I2 (HB7250)

Grade:I3 (HC7260)

Grade:(THS catalyst)

Grade:I4 (HD7255)

Grade:HD5218 EA

Grade:HD5226 EA

Grade:HD6040 UA

Grade:HD6070 EA

Grade:HD6070 UA

Grade:60505

Grade:60507

Grade:HD5030 UA

Grade:HD2200J

BLOW MOULDING

Grade:BL2 (HF4750)

Grade:BL3 (HF4760)

Grade:BL4 (HM8255)

Grade:BL5 (HM7746)

Grade:BL6 (HM7255)

Grade:BL7 (HM6255)

Grade:BL8 (HM7745)

Grade:BL3 VD HH4765

Grade:BL4 M HM8355

Grade:HB0035

Grade:HB5510

Grade:HB4265

Grade:HB5020

Grade:MF3820

PIPE EXTRUSION GRADE

Grade:EX3 (HM 5010T2N)

Grade:EX3 80 (HM5010T2N)

Grade:EX3 80S (HM5010T3N)

Grade:EX3 80S (HM5010T3N (Colored))

Grade:EX3 100S (HMCRP100N (Natural))

Grade:EX3 100S (HMCRP100N (Colored))

 

EXTRUSION

Grade:EX7C (HF4750K)

 

ROTATIONAL MOULDING

Grade:3840 UA


 
PP - مواد قالب گیری چرخشی
polyethylene 3840
[WPCR_INSERT]