کاربرد دریچه های منهول چیست ؟

کاربرد دریچه های منهول چیست ؟ ، دریچه های منهول کاربردهای گسترده ای دارند که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است .

کاربرد دریچه های منهول چیست ؟

  • اتاق های بازرسی فاضلاب
  • کابل کشی برق زیرزمینی
  • کابل کشی مخابرات
  • تاسیسات آب، نفت و گاز
  • زیباسازی باغ ها و مناظر