کنترل کیفیت منهول پلی اتیلن

آزمایش کنترل کیفیت پلی اتیلن

manhole 724x1024 - کنترل کیفیت منهول پلی اتیلن

گواهینامه ISO 9001: 2008 را تأیید کرده است و روشهای بازرسی و تست کامل منهول قبل، در طول و بعد از آن قرار دارد. برخی از آزمایشها عبارتند از:
آزمایش هیدرواستاتیک: تست هر دریچه منهول / بمدت ۲۴ ساعت (فشار هیدرولیکی سیال آب برابر با فشار کاری منهول) : QA / QC
بازرسی و کنترل کیفیت مواد اولیه: (اولین گام در برنامه کنترل کیفیت (QC)، آزمایش رزین ورودی است که معمولاً از نظر آلودگی، شدت جریان مذاب و چگالی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. هر رزینی که دارای مشخصات مورد نظر برای مواد خام نباشد، در تولید منهول ،لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن با آن درجه از مشخصات، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ): QA / QC
بازرسی و کنترل کیفیت محصول نهایی آماده شده: آزمایش محصولاتی (منهول پلی اتیلن) که فرآیند تولید را تکمیل کرده اند اما هنوز به مرحله فروش (فروش منهول پلی اتیلن) یا توزیع نرسیده است.

تست هیدرواستاتیک منهول پلی اتیلن