بایگانی برچسب: کاربرد مخازن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن 1024x394 - مخازن پلی اتیلن

۵.۰ ۰۱ مخازن پلی اتیلن مخازن پلي اتيلني براي نگهداري موادي نظير آب آشاميدني که مسائل بهداشتي و زيست محيطي نظير عدم تغيير بو، مزه و خصوصيات (با گذشت زمان) براي آنها بسيار مهم است وچون پلي اتيلن ماده اي است که از لحاظ شيميايي غير فعال بوده و با مواد ديگر واکنش نمي دهد. اين […]