مشخصات سپتیک تانک

septictankmain 1024x394 - مشخصات سپتیک تانک

مشخصات سپتیک تانک باید دارای حداقل های زیر باشد:

 • عمق داخلی مخزن باید حداقل ۵ فوت با عمق مایع حداقل ۴ فوت را داشته باشد.
 • طول مخزن سپتیک تانک نباید بیش از سه برابر عرض آن باشد و ظرفیت مایع نباید کمتر از ۹۶۰ گالن باشد.
 • سپتیک تانک باید حداقل دارای دو بخش باشد، و حداقل یک سوراخ به اندازه مناسب باید در هر محفظه داشته باشد.
 • ورودی و خروجی مخزن سپتیک تانک باید یک چاه عمودی چهار اینچ داشته باشد که دو فوت پائینتر از سطح فوقانی سپتیک تانک و شش اینچ بالاتر از سطح مایع مخزن باشد.
 • مخزن سپتیک تانک باید آبگیر باشد (آب را در خود نگهدارد) و از پلی اتیلن، بتن، بلوک بتنی، آجر یا کاشی ساخته شود.
 • بالای مخزن سپتیک باید از بتن آرمه که حداقل چهار اینچ ضخامت دارد ساخته شده باشد.
 • برای سپتیک تانک هایی که از بتن ساخته شده اند، دیوارها و کف سپتیک تانک باید حداقل ۶ اینچ ضخامت داشته باشند و باید با فولاد یا مواد تایید شده دیگر تقویت شده باشد.
 • بتن استفاده شده برای مخازن باید شامل یک بخش سیمانی ، دو بخش شن و ماسه تیز و چهار بخش سنگ خرد شده یا شن باشد.
 • در سپتیک تانک هایی که از آجر، بلوک بتونی یا کاشی در ساخت آن استفاده می شود، باید  داخل آن با ملات سیمان پرتلند، یک بخش از سیمان و سه بخش از شن استفاده شود.
 • دیوارهای جانبی سپتیک تانک باید به اندازه کافی با فولاد یا مواد تایید شده دیگر تقویت شود تا بتواند فشار داخل یا خارج را تحمل کند.
septic tank design septic tank soakaway design guide - مشخصات سپتیک تانک

جدول ابعاد سپتیک تانک بر اساس نیاز بر مبنای میزان فاضلاب روزانه (تعداد گالن)

میانگین جریان فاضلاب – گالن در هر روز
حداقل ابعاد سپتیک تانک بر حسب گالن از ظرفیت موثر لازم (۱)
۰-۵۰۰
۹۰۰
۶۰۱-۷۰۰
۱۲۰۰
۸۰۱-۹۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۱-۱۲۴۰
۱۹۰۰
۲۰۰۱-۲۵۰۰
۳۲۰۰
۴۵۰۱-۵۰۰۰
۵۸۰۰

جدول مشخصات فنی و ابعاد سپتیک تانک مورد نیاز بر اساس تعداد اتاق منزل

مخزن سپتیک تانک چه ابعادی باید داشته باشد؟ و بر اساس تعداد اتاق خانه باید چقدر بزرگ باشد؟ بعضی کارشناسان از تعداد اتاق ها به جای تعداد ساکنان یا جریان تخلیه روزانه فاضلاب برای تخمین اندازه سپتیک تانک و پیاده سازی آن استفاده می کنند.

ابعاد سپتیک تانک بر حسب گالن بر حسب تعداد اتاق خانه

تعداد اتاق
حداقل ابعاد سپتیک تانک (گالن)
حداقل سطح مخزن مایع مخزن (sq.ft.)
۰ bedrooms
۷۵۰ gal. (2) – obsolete in NYS
۱, ۲, or 3 bedrooms
۱,۰۰۰ gallons
۲۷ sq.ft.
۴ bedrooms
۱,۲۰۰ gallons
۳۴ sq.ft.
۵ bedrooms
۱,۵۰۰ gallons
۴۰ sq.ft.
۶ bedrooms
۱,۷۵۰ gallons
۴۷ sq.ft.

نکاتی برای اندازه گیری ابعاد مخزن سپتیک تانک:

در بعضی شرایط محیطی ممکن است حداقل ابعاد و اندازه سپتیک تانک را بر اساس :

 • تعداد اتاق خانه (طبق جدول فوق)
 • سیستم پمپاژ اپتیکی
 • شرایط و آب و هوای محلی منطقه

نحوه محاسبه اندازه مخزن سپتیک تانک و ظرفیت آن (بر حسب گالن)

چگونه می توان محاسبه اندازه ظرفیت سپتیک تانک را بر حسب تعداد گالن جهت تولید سپتیک تانک به روش اندازه گیری های ساده و مقدماتی انجام داد؟

چطور ظرفیت سپتیک تانک را برحسب گالن محاسبه کنیم؟

مخازن سپتیک تانک گرد
۳.۱۴ x radius squared x depth (all in feet) = cubic capacity. Cubic capacity x 7.5 = gallons capacity.
مخازن سپتیک تانک مستطیلی
Length x Width x Depth in feet x 7.5 = gallons
مخازن سپتیک تانک مستطیلی (روش جایگزین ۱)
Length x width in inches / 231 = gallons per inch of septic tank depth. Multiply this number by septic tank depth in inches to get gallons
مخازن سپتیک تانک مستطیلی (روش جایگزین ۲)
Length x Width x Depth in feet / .1337 = gallons
مخازن سپتیک تانک معمولا حدود ۴.۵ فوت عرض ضرب در ۸.۰ (فوت) طول و به ارتفاع ۶ فوت می باشد. مخازن سپتیک تانک معمولا با توجه به شرایط محلی، شکل، شیب و عوامل دیگر از ۴ اینچ تا ۴ فوت عمق دارد. .در اینجا محاسبات اولیه برای بدست آوردن اندازه سپتیک تانک بر حسب (حجم) در گالن است واندازه گیری ها بر پایه، ابعاد داخلی مخزن سپتیک گرفته شده است.

ابعاد سپتیک تانک بر مبنای اندازه مخزن و نوع سپتیک تانک به سه دسته تقسم میشود:

ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلنی/ فایبر گلاس، سپتیک تانک بتنی، فولادی

جدول ابعاد، ظرفیت و سایر اطلاعات مخزن سپتیک تانک بتنی

ابعاد سپتیک تانک بتنی (بر حسب گالن)
طول مخزن (Inches)
عرض مخزن (Inches)
عمق مخزن (ارتفاع) (Inches)
توضیحات سپتیک تانک( )بتنی
۶۰۰ gallons
۷۸
۵۶
۶۰
Not legal in many jurisdictions
۸۰۰
۹۶
۶۷
۵۷
Not legal in many jurisdictions
۱۰۰۰ heavy duty
۹۶
۷۸
۶۱
۱۰۰۰ low profile
۱۲۰
۶۷
۵۷
low profile septic tank
۱۰۰۰ /۶۰۰
۱۴۵ in.
۶۸ in.
۶۱ in.
two compartment tank
۱۲۰۰
۱۱۱
۷۸
۶۱
۱۲۵۰/۷۵۰
۱۶۲
۷۸
۶۴
two compartment tank
۱۶۰۰
۱۴۵
۷۸
۶۱
۱۶۰۰/۱۴۰۰
۱۷۴
۹۰
۷۳
two compartment tank
۲۰۰۰
۱۶۲
۷۸
۶۴
۲۶۰۰
۱۴۷
۹۰
۷۳
۳۰۰۰
۱۶۵
۹۲
۷۶
۵۰۰۰
۲۰۴
۹۶
۹۳

سپتیک تانک پلی اتیلنی یا فایبرگلاس

پلی اتیلن / فایبرگلاس ابعاد سپتیک تانک (حجم بر حسب گالن)
طول سپتیک تانک (Inches)
عرض سپتیک تانک (Inches)
عمق سپتیک تانک (ارتفاع) (Inches)
توضیحات سپتیک تانک پلی اتیلنی / فایبرگلاس
۵۰۰ spherical
۶۴
۶۴
۶۴
holding tank or pumping tank, Norwesco
۷۵۰ linear
۹۶
۶۰
۵۱
sold as single or dual compartment
۹۰۰
Snyder Industries.
۱۰۵۰
۱۲۶
۶۰
۵۱
۱۲۵۰
۱۶۱
۶۰
۵۱
۱۵۰۰
۱۹۱
۶۰
۵۱

ابعاد سپتیک تانک فولادی

اندازه سپتیک تانک فولادی (Gallons Capacity)
طول سپتیک تانک (Inches)
عرض سپتیک تانک (Inches)
عمق سپتیک تانک (ارتفاع) (Inches)
توضیحات سپتیک تانک فولادی
۵۰۰ gallons round
۴۶
۴۶
۷۳
Cylindrical, laid horizontally. In the U.S. older round cylindrical septic tanks were placed end-wise, that is with a flat end down and a flat cover on top. Recangular steel septic tanks are installed in low-profile forms in problem sites in some jursidictions.
۷۵۰
۵۸
۵۸
۷۳
۱۰۰۰
۵۸
۵۸
۹۶
۱۲۵۰
۵۸
۵۸
۱۲۰
۱۵۰۰
۵۸
۵۸
۱۴۴
۲۰۰۰
۵۸
۵۸
۱۹۲

جدول مشخصات عمومی سپتیک تانکهای پلی اتیلنی

Septic Tank specification table - مشخصات سپتیک تانک
جدول مشخصات فنی سپتیک تانک پلی اتیلنی
ردیف مدل ظرفیت (m۳) قطر D(mm) ضخامت t(mm) مدل مقطع طول L(m) (mm) قطر لوله
ورودی خروجی
۱ SP 02 ۲ ۱۲۰۰ ۱۰+۳۵ S1 ۱.۸۰ ۱۲۵ ۱۲۵
۲ SP 03 ۳ ۱۲۰۰ ۱۰+۳۵ S1 ۲.۶۵ ۱۲۵ ۱۲۵
۳ SP 04 ۴ ۱۲۰۰ ۱۰+۳۵ S1 ۳.۵۵ ۱۲۵ ۱۲۵
۴ SP 05 ۵ ۱۴۰۰ ۱۰+۳۵ S1 ۳.۳۰ ۱۲۵ ۱۲۵
۵ SP 08 ۸ ۱۴۰۰ ۱۰+۳۵ S1 ۵.۲۰ ۱۲۵ ۱۲۵
۶ SP 10 ۱۰ ۱۶۰۰ ۱۰+۳۵ S1 ۵.۰۰ ۱۲۵ ۱۲۵
۷ SP 12 ۱۲ ۱۶۰۰ ۱۰+۳۵ S1 ۶.۰۰ ۱۲۵ ۱۲۵
۸ SP 15 ۱۵ ۱۸۰۰ ۱۰+۳۵ S2 ۵.۹۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۹ SP 18 ۱۸ ۲۰۰۰ ۱۰+۳۵ S2 ۵.۸۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۰ SP 20 ۲۰ ۲۰۰۰ ۱۰+۳۵ S2 ۶.۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۱ SP 25 ۲۵ ۲۵۰۰ ۱۰+۳۵ S3 ۵.۱۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۲ SP 30 ۳۰ ۲۵۰۰ ۱۰+۸۴ S4 ۶.۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۳ SP 35 ۳۵ ۲۵۰۰ ۱۰+۸۴ S4 ۷.۱۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۴ SP 40 ۴۰ ۲۵۰۰ ۱۰+۸۴ S4 ۸.۱۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۵ SP 50 ۵۰ ۲۵۰۰ ۱۰+۸۴ S4 ۱۰.۱۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۶ SP 60 ۶۰ ۲۵۰۰ ۱۰+۸۴ S4 ۱۲.۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
۱۷ SP 70 ۷۰ ۳۰۰۰ ۱۰+۸۴ S5 ۹.۹۰ ۲۰۰ ۲۰۰
۱۸ SP 80 ۸۰ ۳۰۰۰ ۱۰+۸۴ S5 ۱۱.۳۰ ۲۰۰ ۲۰۰
۱۹ SP 85 ۸۵ ۳۰۰۰ ۱۰+۸۴ S5 ۱۲.۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
در حالی که اندازه های مخزن سپتیک تانک معمولا برحسب حجم فاضلاب ( گالن یا لیتر) محاسبه می شود، ابعاد فیزیکی واقعی یک مخزن سپتیک تانک می تواند برای برخی از موارد مهم باشد.به عنوان مثال در یک محیط که سنگ بسیاری دارد که در آن کاوش برای اجرای سپتیک تانک و دفن مخزن آن به مشکل انجام می شود،ممکن است نصب کننده برای نصب سپتیک تانک تصمیم بگیرد یک مخزن سپتیک کم عمق، اما بزرگ را “Flat” اجراکند.البته تجربه نشان داده اجرای سپتیک تانک با مخازن کم عمق، خیلی خوب کار نمی کنند و نیاز به پمپاژ بیشتری دارند.در اینجا یک جدول از برخی از اندازه های مخزنمعمولی و دیگر جزئیات آن آمده است.